SQLmap “connection timed out error” Bypass

SQLmap kullanan kişilerin sıkça rastladığı bağlantı hatasını bypass etmeyi göstereceğim.

Bu işlem için Tor Bundle veya socks5 Proxy gerekmekte. Eğer sizde mevcut ise kolaylıkla bypass edebilirsiniz. Bunun için sqlmap’ın –proxy komutunu kullanacağız.

Tor kullanan şahısların 127.0.0.1:9050 veya 127.0.0.1:9150 adreslerinde aşağıdaki görüntüyü görmesi kullanılabilir anlamına gelmektedir.

sqlmap -u "http://kurban.com/sqli.php?id=1"--proxy="socsk5://127.0.0.1:9050" --dbs

veya

sqlmap -u "http://kurban.com/sqli.php?id=1" --tor --tor-port="9050" --dbs

Yukarıdaki komutu çalıştırarak bu hatayı bypass edebilirsiniz.

One Response

  1. Lesemord